Zasady przyjęcia

 

Jak skorzystać z usług Dziennego Domu „Senior-WIGOR" w Dąbrowie Górniczej?

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwości korzystania z usług Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej

Niezbędne informacje o funkcjonowaniu, ofercie i zasadach przyjęcia do Dziennego Domu można uzyskać telefonicznie od pracownika socjalnego, dzwoniąc pod numer:

 

Dzienny Dom „Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej

 

Siedziba ul. Morcinka 15 (Gołonóg) (32) 264 70 33

Filia nr 1 ul. Korczaka 9a (Reden) (32) 262 31 48

Filia nr 2 ul. Jaworowa 4a (Mydlice) (32) 262 19 93

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Al. Józefa Piłsudskiego 2,

tel. (32) 262 40 40; (32) 262 25 28

lub można przyjść osobiście, zobaczyć co oferujemy, jak działamy i uzyskać informacje bezpośrednio od pracownika Dziennego Domu w siedzibie lub Filiach

Pracownik socjalny Dziennego Domu pomoże przejść przez procedurę przyjęcia.

Procedura przyjęcia krok po kroku:

Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego.

Przy procedurze przyjęcia konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej korzystaniem z naszych usług. Termin wywiadu jest ustalany indywidualnie, a przeprowadza go pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Osoba zostaje poinformowana jakie dokumenty należy przygotować.

Podczas wywiadu środowiskowego należy przedstawić wymagane przez pracownika socjalnego dokumenty, w tym zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR". Zaświadczenie lekarskie do pobrania TUTAJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję przyznającą świadczenia w Dziennym Domu „Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej.

Pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej powiadamia osobę ubiegającą się o świadczenia o dacie rozpoczęcia korzystania z usług Dziennego Domu.

Ile osób korzysta z usług w Dziennym Domu w Dąbrowie Górniczej?

 

Dzienny Dom „Senior - Wigor" w Dąbrowie Górniczej dysponuje 135 miejscami:

 

w siedzibie ul. Morcinka 15 (Gołonóg) dla maksymalnie 35 osób

Filii nr 1 ul. Korczaka 9a (Reden) dla maksymalnie 50 osób

Filia nr 2 ul. Jaworowa 4a (Mydlice) dla maksymalnie 50 osób

 

Kto może korzystać z tej formy wsparcia?


Dzienny Dom jest przeznaczony przede wszystkim dla osób starszych 60+, osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózku inwalidzkim, samotnych, którzy chcą aktywnie, zdrowo i w gronie przyjaciół spędzać wolny czas.

 

Mile witamy seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny oraz osób z najbliższego otoczenia.

 

Z jakich usług można skorzystać podczas pobytu w Dziennym Domu ?

 

Udzielamy wsparcia i pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz świadczymy usługi, dostosowane do potrzeb seniorów, których zakres obejmuje usługi:

 

  • opiekuńcze,

  • socjalne, w tym zapewnienie dwóch posiłków dziennie - śniadania i obiadu,

  • edukacyjne, w tym działania prozdrowotne,

  • kulturalno-oświatowe,

  • aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii,

  • sportowo-rekreacyjne,

  • aktywizujące społecznie,

  • terapii zajęciowej.

 

Organizujemy warunki do aktywnego korzystania z życia, zapewniamy wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Osoby uczestniczą w zajęciach zgodnie z własnymi preferencjami i zainteresowaniami.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce OFERTA

 

Czy osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z usług Dziennego Domu?


Tak.
Oferta Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Dąbrowie Górniczej jest skierowana do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających inne problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

Czy osoby z problemami z pamięcią mogą skorzystać z usług Dziennego Domu?

Tak. Zapewniona jest opieka i prowadzone są zajęcia usprawniające procesy poznawcze.

Czy osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z transportu do Dziennego Domu?

Tak.

Dzienny Dom daje możliwość korzystania z usługi przewozu.

Czy pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny?

Korzystanie z usług Dziennego Domu jest odpłatne i ustalane indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność jest pobierana zgodnie z Uchwałą Nr XIV/236/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz Uchwały z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/236/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać TUTAJ

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058).

Kryteria obowiązują od 1 października 2015 roku i wynoszą:

634,00 zł dla osoby samotnej

514,00 zł dla osoby w rodzinie