WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" w Dąbrowie Górniczej zaprasza Seniorów, którzy w gronie rówieśników, w przyjaznej atmosferze chcą aktywnie, zdrowo i przyjemnie spędzić wolny czas.

Dzienny Dom organizuje warunki do aktywnego spędzania czasu, zapewnia wsparcie  i pomoc  adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizowanego

Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020.

Celem Programu „Senior-WIGOR" jest przede wszystkim:

  • poprawa jakości życia seniorów,
  • zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
  • integracja społeczna środowiska seniorów, w tym rozwój działań samopomocowych,
  • zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych.

 

Dzienny Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Stanowi ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić, a w szczególności dla osób w wieku 60+.

Dzienny Dom"Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej

 

Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej
Filia nr 2

 

Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Dąbrowie Górniczej
Filia nr 1

 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" zapewnia 8-godzinny czas pobytu, w dniach od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.30 w:

  • w siedzibie przy ul. Morcinka 15,
  • w Filii nr 1 przy ul. Korczaka 9a,
  • w Filii nr 2 przy ul. Jaworowej 4a,